Moldstad Tech
error Moldstad Tech
Hjem Tjenester Kontakt Galleri

Hjelp oss

Moldstad Tech er i oppstart fasen og alle jobber frivelig. Vi jobber for å bygge oss opp, lære og få masse kunnskap som vi kan dele til andre. Derfor om du ønsker å støtt Moldstad Tech kan du kontakte oss på:

Kontakt

Konto nr. 18132264100

IBN: NO3618132264100

ORG.NR. 922 963 770

Vipps: 617578